เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำบุคลากรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สพม.พะเยา เพื่อทำความดีถวาย เป็นพระราชกุศล โดยทำความสะอาดแลพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้น่าอยู่ และเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมด้วย