เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลำปาง ลำพูน จ.ลำปาง

แชตกับเรา