เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีการมอบโล่โรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง และมีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบของภาคสงฆ์ที่ 6 และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

แชตกับเรา