สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
และประชุมทีมบริหารองค์กร
.
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
แชตกับเรา