การ Coaching รองผอ.สพม.พะเยา ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ร่วมให้กำลังใจ