ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 21

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 21) โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผอ.รร.พะเยาพิทยาคม นำตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบ ทั้งนี้ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบ

ณ สนามสอบ รร.พะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา