วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ว่าที่ร้อยโทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

แชตกับเรา