การประชุมเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ครอบครัวจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา