การรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ/กฎหมายและคดี

ร่วมรับฟังการรายงานผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

ในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา