ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งที่ 3/2566

โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป เป็นประธานในการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา