ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโซติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโซติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 29 เมษายน 2566

ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา