รองผอ.สพม.พะเยา รายงานตัวปฏิบัติราชการ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงาน และรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง สพฐ.

โดย ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นำคณะบุคลากร สพม.พะเยา

ให้การต้อนรับ ณ สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา