ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน”สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาด้านเอกสารและเชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่ขอเข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทองและระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี น.ส.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม