ฉบับที่ 198 : 3 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์”

และมี ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

โดยมี นายปิยะ ใจชุ่ม ผอ.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ,ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา