พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. ว่าที่ ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี

วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา