ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง.ผอ.สพม.พะเยา จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

และนางสาววิไลพร อุตรศักดิ์ นิติกร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ

แชตกับเรา