สพม.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง.ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา

และนายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา