การประชุมซักซ้อมสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา นายอนุรักษ์ ชำนาญยา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

และนางสาวสมหทัย บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล

ได้ร่วมประชุมการซักซ้อมสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference

ณ ประชุมน้ำยม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา