ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นางสุทรา เชียงแสน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

โดยมี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม