ฉบับที่ 231 : 23 พฤษภาคม 2566

สภากาแฟยามเช้า “จิบกาแฟ แลกว๊าน เบิกบานใจ”

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 07.30 น.

ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการทั่วไป

ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า “จิบกาแฟ แลกว๊าน เบิกบานใจ”

ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา