ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา