การจัดอบรมทำสมาธิพัฒนาจิตใจ ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการจัดอบรมทำสมาธิพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาจิตใจ

ของนักเรียน รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา

รองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา