สพม.ร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 05.30 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมงานโครงการ เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานจุดปล่อยตัว

ณ ลานพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา