สพม.ร่วมงานประเพณี ๘ เป็ง ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง)

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 18.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารมหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา