สพม.พะเยา ร่วมต้อนรับ นายจิรายุอิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

พร้อมด้วย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

และรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา ในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาและการจัดการ

ตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา