สพม.พะเยา ดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา

ดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา

แชตกับเรา