ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2566

และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 08.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร. ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ. สพม.พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัด สพม.พะเยา ได้ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2566 และประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการ และ แนวทางการปฏิบัติราชการ

จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา