การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

ได้มอบหมายให้ นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ. สพม.พะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์​ อินศรีไกร​

​ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา