ร่วมพิธีงานวันเกียรติยศและประดับหมวกเครื่องราชพิธี ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป ร่วมพิธีงานวันเกียรติยศและประดับหมวกเครื่องราชพิธี

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา