กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสีขาว “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสีขาว

“กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

ณ ห้องประชุมน้ำแป้ง โรงเรียนขุนควรวิทยาคม