กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสีขาว “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

“กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร”

ณ ห้องสเต็มศึกษา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

แชตกับเรา