ประชุมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ (ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายดอยหลวง)

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และ เป็นประธานในการประชุมชุมลูกเสือ

จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายดอยหลวง ผ่านช่องทาง Google Meet

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา