งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 51 ปี ดอกคำใต้วิทยาคม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 51 ปี ดอกคำใต้วิทยาคม

ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม