พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี

ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

แชตกับเรา