ตรวจความพร้อมสถานที่จัดงาน ชุมนุมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง.ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพันธ์ภาชนะ รอง.ผอ.สพม.พะเยา

และกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพม.พะเยา ตรวจความพร้อมสถานที่จัดงาน ชุมนุมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา