คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 16

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 16

โดยมีนายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสงกรานต์ บุญมี ผอ.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

และนางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

แชตกับเรา