เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา