การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 2 / 2566

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566

เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการสำคัญจากผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมชี้แจงข้อราชการสำคัญ

ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณห้องประชุมนงนุช เทรดดิชั่นฮอล์ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

แชตกับเรา