การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ณ หอประชุมเกียรติยศ 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา