เข้าร่วม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นำเสนอผล

การดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ระดับประเทศ กลุ่มต้นแบบระดับเงิน และร่วมชมให้กำลังใจ การแสดงละครประเภทจังหวัด ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งนักแสดง

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ และนิสิตสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แชตกับเรา