ฉบับที่ 383 : 27 กรกฏาคม 2566

สพม.พะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.09 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา

เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ถวายจตุปัจจัย ถวายปิ่นโต แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา