กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

โดยมี ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย บุคคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา