พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา