ต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจ สพม.พะเยา และเจ้าหน้าหน้าที่ สพม.พะเยา

ให้การต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมร่วมแสดงความยินดี นางสาวสุชัญญ์ญา ถาคำดี บุคลากรใหม่ ของสพม.พะเยา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา