สพม.พะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

เนื่องในโอกาส ถวายเครื่องประกอบพระเกียรติยศ

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.09 น.

ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เนื่องในโอกาส ถวายเครื่องประกอบพระเกียรติยศ (หอคำพญางำเมือง)

พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครู โรงเรียนในสังกัด ที่จัดทำการแสดงในงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ณ ลานพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา