เปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา