เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานมุทิตาจิต ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานมุทิตาจิต ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชตกับเรา