ประชุมร่วมกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อเตรียมจัดทำแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567

และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วน และแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ประชุมร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อเตรียม

จัดทำแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2567 และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วน

และแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ณ ห้องนโยบายและแผน สพม.พะเยา

แชตกับเรา