การประชุมเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม

เตรียมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา