เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับจังหวัด

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ. สพม.พะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับจังหวัด

โดยมีนางศ​ุ​ภกาญจน์​ โร​จน​โ​สทร​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา